Zdravilne rastline

(Za pregled objav o zdravilnih zeliščih in podrobne opise kliknite na kategorijo Zdravilna zelišča.)

Zdravilne rastline so rastline, ki se že od nekdaj uporabljajo za lajšanje bolezenskih stanj. Znanje o zdravilnih rastlinah se nenehno prenaša iz roda v rod, hkrati pa se slednje tudi nenehno dopolnjuje. Je pa res, da se je veliko znanja o zdravilnih rastlinah preko rodov tudi popačilo in izkrivilo. A veliko bolj kot prenašanje znanja, se mi zdi fascinantna misel, kje neki so naši predniki pridobili to znanje in kam sežejo pravzaprav začetki uporabe zdravilnih rastlin. Slednjega odgovora verjetno ne bomo nikoli dobili. Zanimivo je tudi sami dejstvo, da ljudska medicina, ki je za zdravljenje uporabljala zdravilne rastline, znanja o njih ni pridobivala v različnih laboratorijih, kakor to danes počnemo, slednjega je pridobila s pomočjo vsakodnevne rabe. Tako so včasih za odkritje nekih zdravilnih lastnosti potrebovali tudi vso stoletje. Ob uporabi zdravilnih rastlin, s pomočjo katerih so se ljudje zatekali k naravi, pa so nastajale tudi različne vraže, slednjih je bilo največ predvsem v srednjem veku, ki pa na samo zdravljenje z zdravilnimi rastlinami mečejo slabo luč. Med vražami tako lahko najdemo mnenje glede tega, da je največ zdravilnih učinkovin v rastlinah ob mlaju, da je potrebno okrog rastline preden se izkoplje začrtati krog, da bi morali zdravilne rastline nabirati v kresni noči in še kaj. Slednje so le verovanja in vraže, ki nimajo nobene temeljne oziroma oprijemljive podlage, ki bi dokazovale njihovo resničnost. Ljudje so s časoma spoznali, da je slednje nesmisel in verovanje v vraže je s časoma izpodrinil zdrav razum.

Kljub temu, da so naši predniki že pred več tisoč leti vedeli, kako zelo zdravilne so lahko rastline, pa bo sodobna medicina zagotovo potrebovala še kar nekaj stoletij, da bo povsem proučila njihovo delovanje in pomen. Vsi napori znanstvenikov gredo v smeri odkrivanja vsebnosti zdravilnih rastlin, s čimer bi lahko pripomogli k izboljšanju sedanjih zdravil. Zanimivo je namreč, da lahko zdravilne rastline, brez kakšnih koli snitetičnih ali kemičnih sestavin in dodatkov naredijo čudeže. Lahko bi rekli, da je prav narava naš najboljši zdravnik.

Za zdravilne rastline velja, da so še dandanes marsikje edino domače zdravilo in predstavljajo tako imenovano domačo lekarno. Ljudje še vedno cenijo zelišča, ki ljub številnih zdravilom, uspešno odstranjujejo bolezenske simptome in ljudem pomagajo pri hitrejšem okrevanju. Res pa je tudi, da je v zadnjih letih zaradi velikega napredka farmacevtske industrije zanimanje za zdravilne rastline nekoliko zamrlo. Obstajajo mnogi otroci in mladostniki, ki ne poznajo niti osnovnih zdravilnih zelišč, kaj šele, da bi bili poučeni o njihovem delovanju in uporabi. Prav zaradi slednjega menim, da bi moral naš sistem narediti korak naprej in mlade izobraziti o sožitju z naravo in kaj nam slednja nudi. Prepričana sem, da bi bili ljudje veliko bolj zdravi v kolikor bi v svoje življenje vključili zdravilne rastline, predvsem pa da bi bili seznanjeni z njihovo pravilno uporabo.

Na knjigah in priročnikih o zdravilnih rastlinah se že marsikje nabira prah in prav bi bilo, da bi slednjega odstranili, jih prebrali, si preko interneta in predavanj pridobili znanje, ter zdravilnim rastlinam vrnili tisto vrednost, za katero po izkušnjah in ugotovitvah znanosti vemo, da jo tudi dejansko imajo. Stran »Aurora planet« je namenjena ne le predstavitvi zdravilnih rastlin, vendar tudi njihovi uporabi. Zavedati pa se moramo, da je potrebno vse zdravilne rastline nabirati skrbno, ob tem varovati naravo, jo ceniti in nabirati le tiste rastline, ki jih tudi dejansko poznamo. Prisluhnimo naravi in ji dovolimo, da nam pokaže vse svoje bogastvo, ki se zrcali v tisočih najrazličnejših odtenkih.